Loading...
استند زیرسیگاری پیپ
385,000تومان
استند زیرسیگاری مخصوص پیپ جنس: چوب سازنده: بربیا

استند زیرسیگاری مخصوص پیپ که دارای ناک وسط برای خالی کردن محتویت سوخته پیپ میباشد.

وسیله ای حرفه ای برای اسموکرهای دوستدار وسایل حرفه ای پیپ و لوکس.

استند و زیرسیگاری پیپ برای قرار دادن پیپ و خالی کردن محتویات آتشگاه پیپ مناسب است.

همچنین با قرار دادن پیپ در محل استند می توان محل مناسبی برای اسموک اختصاص داد که پیپ و زیرسیگاری در دو در یک محل باشد.