Loading...
آداپتور
40,000تومان
قطعه ای است جهت تبدیل پیپ های ۹ میلیمتری به بدون فیلتر.

آداپتور ۹ میلیمتر

قطعه ای است جهت تبدیل پیپ های ۹ میلیمتری به بدون فیلتر.

به دلیل اینکه در پیپ های ۹ میلیمتری اگر فیلتر استفاده نشود، هوا با حجم زیادی وارد و موجب زود سوزی توتون خواهد شد، جهت تبدیل پیپ فیلتری به بدون فیلتر باید از این قطعه استفاده کنید.

جهت نصب آن کافیست از قسمتی که واشر لاستیکی دارد، وارد تنون شود.